Hartelijk dank voor uw belangstelling in een appartement van Bay House. U kunt in aanmerking komen voor een appartement in Bay House door u in te schrijven via het inschrijfformulier.
Woonsituatie

Spaargeld en Maandlasten

Onderstaand kunt u uw voorkeur voor één of meerdere bouwnummers in volgorde van voorkeur aangeven en de gewenste uitvoering:

Koppelvoorkeuren

We bieden op een aantal plaatsen de mogelijkheid om meerdere bouwnummers aan elkaar te koppelen. Dit maakt extra royale vloeroppervlakten mogelijk en ook een grote keuzevrijheid van indeling.

Parkeren

Een aantal appartementen worden inclusief parkeerplaats verkocht, zie daarvoor de prijslijst. Voor ieder appartement is in principe één of meerdere (extra) parkeerplaats(-en) in de onderliggende parkeergarage op -2 te koop (afhankelijk van de vraag). Over de uiteindelijke toewijzing van één of meerdere parkeerplaats(-en) kan niets gegarandeerd worden. U kunt hier slechts uw voorkeur aangeven:
Voorbehouden
LET OP:

  • Inschrijfformulieren die onvolledig en/of niet juist zijn ingevuld, worden uitgesloten.
  • Per inschrijver/partner mag slechts één inschrijfformulier worden ingeleverd.
  • Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten van toewijzing.
  • De koopovereenkomst wordt uitsluitend op naam gesteld van de aanvrager/partner die vermeld is/zijn op dit inschrijfformulier. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar.
  • In verband met de privacywetgeving maken wij u erop attent dat uw gegevens in een automatiseringsbestand worden opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de bij dit project betrokken initiatiefnemer en de notaris. Deze gegevens worden bij oplevering van het project vernietigd.
  • Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen géén rechten aan worden ontleend.